Ljudsko telo možemo da posmatramo kao električnu bateriju koja se stalno obnavlja, a sastoji se iz tri dela: 1. Strukture- organi, mišići, kosti, nervi, krvni sudovi… 2. Tečnosti 3. Energije Ukoliko dođe do delimičnog nedostatka energije u telu, nastaje osećaj slabosti i dolazi do bolesti. Jer, kada dođe do nedostatka energije, ćelije i tkiva se.. read more →

Merenje energetskih potencijala organizma se zasniva na učenju drevne kineske medicine, koja kaže da na telu postoje energetski meridijani na kojima se nalaze akupunkturne tačke, preko kojih je moguće uticati na rad pojedinih organa u telu. Radi se, pre svega, iz preventivnih razloga, da bi smo sprečili nastanak bolesti. Poznato je da bolest nastaje najpre na.. read more →