Merenje energetskih potencijala organizma se zasniva na učenju drevne kineske medicine, koja kaže da na telu postoje energetski meridijani na kojima se nalaze akupunkturne tačke, preko kojih je moguće uticati na rad pojedinih organa u telu. Radi se, pre svega, iz preventivnih razloga, da bi smo sprečili nastanak bolesti. Poznato je da bolest nastaje najpre na energetskom nivou, da bi kasnije došlo do oboljenja organa. U početku se javljaju smetnje kao što su: nesanica, vrtoglavica, lako umaranje, srčana aritmija, loša probava… S vremenom takve smetnje prerastaju u prave bolesti. Merenje se vrši pomoću akupunkturnog stimulatora i bezbolno je.

Ordinacija za celokupnu medicinu i kabinet za akupunkturu, osnovani su maja 1991. godine. Od tada brinemo o Vašem zdravlju i zdravlju Vaše porodice.  Za svoj primarni zadatak smatramo preventivu. Svoje pacijente vodimo putem aktivnog zdravlja, naravno, uz saradnju njih samih. Ukoliko ipak dođe do bolesti, lečenje se odvija putem zapadne medicine i akupunkturom kojom se bavimo više od trideset godina, a jedini smo lekari kod nas koji su pisali naučno-istraživački rad iz domena akupunkture pod okriljem Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Leave a Reply